OVER ONS PRIVACYBELEID

Room2learn geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de dienstverlening van Room2learn. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

WEBHOSTING

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van een externe hostingpartij. Deze hostingpartij verwerkt gegevens namens ons en heeft zoveel mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Zij zullen jouw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken of doorverkopen aan derden.

WEBSITE

Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, zodat jouw gegevens – bijvoorbeeld bij het gebruik van een contactformulier – veilig verzonden kunnen worden via een versleutelde verbinding.

Contactformulier

Wij hanteren verschillende contactformulieren op deze site waarbij wij volgende gegevens van jou ontvangen:

Naam
E-mailadres
Onderwerp
Berichtgegevens

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor beantwoording van jouw vragen of opmerkingen en, indien een huurovereenkomst tot stand komt, voor het opstellen van de bevestiging en versturing van de factuur.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

  • Informeren over de huurmogelijkheden bij Room2learn.
  • Opstellen van een huurbevestiging en opnaamstelling en versturing van factuur.
  • Het vóór , tijdens en direct na de huurdatum(of -data) contact kunnen houden over bijzonderheden betreffende de huur, de locatie en het resultaat en afronding van de overeenkomst.

Algemeen doel van de verwerking

Het doel van de verwerking houdt altijd direct verband met de opdracht die je verstrekt waarbij we jouw gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van onze dienstverlening en niet voor marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant bij ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

JOUW RECHTEN

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek van die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan uiterlijk binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan uiterlijk binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

COOKIES

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je bezoekt. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Social media

Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTube video of een ‘like’-knop in Facebook.

De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je een pagina van onze site wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

Facebook
Google+ / YouTube
LinkedIn
Twitter
Instagram
Pinterest

Via de instellingen van je internetbrowser kun je cookies (automatisch laten) verwijderen of instellen dat je geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contact opnemen over ons privacybeleid?

Als je wilt reageren op ons privacybeleid, ben je van harte welkom contact met ons op te nemen.
Via e-mail: michael@lesruimteamsterdam.nl of telefonisch: 06 245 542 96. Wij helpen je graag.
Contactpersoon voor privacy: Michael Kabela

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Room2learn te Amsterdam, onderdeel van Molinos de Viento bv.
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 33161308
Ons B.T.W.-nummer is 8122.87.459.B.01